Pensioenrecht

 

Wijziging van een pensioenregeling

Mag een werkgever een pensioenregeling veranderen? Zo ja, waar dient hij dan rekening mee te houden? En als de werkgever de pensioenregeling verandert, kan de werknemer daar tegen optreden? Appeladvocaat staat voor u klaar met advies en begeleiding bij geschillen.

Achterstand in pensioenpremie

Waar moet een werkgever rekening mee houden als sprake is van achterstand in afdracht van pensioenpremies? Wat kan een werknemer doen als de werkgever de pensioenpremies niet betaalt? Appeladvocaat helpt u bij het vinden van passende antwoorden op deze vragen.

Pensioen bij overgang van onderneming

Een onderneming of bedrijfsonderdeel wordt overgedragen. Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen? Appeladvocaat maakt de situatie inzichtelijk en staat u op juridisch gebied terzijde.

Bedrijfstakpensioenfonds

U drijft een onderneming maar wordt plotseling aangesproken door een bedrijfstakpensioenfonds dat u verplicht bent zich bij hen aan te sluiten. Wat nu? Appeladvocaat kan uw situatie analyseren en adviseren bij de te nemen stappen.

Nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen

Wat zijn de gevolgen van overlijden van een partner of arbeidsongeschiktheid van een werknemer voor het pensioen? Appeladvocaat zet de mogelijkheden voor u op een rij.