Visie

Appelleren betekent volgens de Dikke Van Dale ‘hoger beroep’. Hier is de bedrijfsnaam ‘appeladvocaat’ op gebaseerd.

Appelleren moet ruimer worden opgevat. Het gaat om ‘opkomen tegen een bestaande toestand’. U wordt ergens mee geconfronteerd en verandering (of verweer) is noodzakelijk. Of u wilt opkomen tegen een rechterlijk oordeel waar u het niet mee eens bent. Appeladvocaat staat u graag bij.

Arbeidsrecht en hoger beroep

Sinds 1 juli 2015 is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. Een belangrijke wijziging is dat vanaf die datum (hoger) beroep mogelijk is tegen beslissingen van kantonrechter en UWV over ontslag. Appeladvocaat geeft advies en kan een beroepsprocedure voor u verzorgen.

Kennisdeling en advies op maat

Vanzelfsprekend richt appeladvocaat zich ook (vooral) op preventie van geschillen. Appeladvocaat verzorgt lezingen (kennisdeling) en adviseert over dossieropbouw en strategisch positioneren in dreigende geschillen en bij het opstellen van overeenkomsten.

Uw belang staat voorop!

Als uitgangspunt geldt: het belang van u, de cliënt, staat voorop. Met een doelgerichte aanpak staat appeladvocaat u terzijde. Als het nodig is, bewandelen we de juridische route om uw doel te bereiken. Zijn er alternatieven denkbaar, dan nemen we die zeker in overweging.

Appel