Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Alle wetgeving rond het dienstverband van een werknemer bij een werkgever valt onder het arbeidsrecht. Bij vraagstukken en geschillen op het gebied van ontslag, ziekte, reïntegratie en lonen is het van groot belang de juiste juridische paden te bewandelen. Appeladvocaat wijst de weg.

 

Ambtenarenrecht

Appeladvocaat heeft jarenlange ervaring op het gebied van ambtenaren- en onderwijsrecht. Van rijksambtenaren, tot gemeenteambtenaren en van politieagenten tot onderwijzers: appeladvocaat kent de specifieke regelgeving op het gebied van ambtenarenrecht en staat werknemers bij met advies en juridische diensten.

Pensioenrecht

Bij vraagstukken rond pensioenen is gedegen kennis van het pensioenrecht essentieel. Maar die kennis is niet binnen iedere organisatie voorhanden. Appeladvocaat kent het pensioenrecht en adviseert bedrijven en particulieren. Bij geschillen kan appeladvocaat u helpen bij het nemen van de juiste stappen.

 

Algemeen civiel recht

Van de aanschaf van goederen tot incasso, het zijn allemaal zaken die vallen onder het algemeen civiel recht. Appeladvocaat helpt u met uw algemene voorwaarden, contractenrecht en incassovraagstukken.