Ambtenarenrecht

 

Appèl Advocaat Dalfsen heeft jarenlange ervaring op het gebied van ambtenaren- en onderwijsrecht en stond al vele rijksambtenaren, gemeenteambtenaren, politieagenten en onderwijzers bij. Het ging daarbij in het bijzonder over vragen of disputen op het gebied van:

  • Arbeidsvoorwaarden
  • Beoordeling
  • Disciplinaire maatregelen
  • Ziekte
  • Ontslag (disfunctioneren, langdurig ziek, disciplinair ontslag, reorganisatie of overige gronden).